Sunday, August 28, 2016

Say hello to Vigen, an active member of our Yerevan, Armenia Chapter!
"A story, a life, new rises... My own story began in its way, when I was a 13 year old boy who loved the life with its bright colors and aspects. I stepped into an organization, where the greatest ideology, peace, operated. I have always tried to find the key to peace, through the bright side of the life might be uncovered. I found PTPI on this way. This is the exact organization, where I get motivated to create new ideas and implement new projects enthusiastically. You probably remember the creative pictures that I created and create now trying to present this organization's activity in that way. A little about me...
My role in my chapter is mainly based on sharing information, events and other happenings on social platform. In our organization my role is to do administrative work, getting acquainted with current as well as future projects, answering the phone calls and messages. And the most important part of my role is that to find cooperating organizations.I feel responsibility working in an organization where free working environment, pluralism and mainly teamwork is present.
My university is Yerevan State University, one of the best and leading universities in the Republic of Armenia. The university has 19 faculties. I’m studying in the faculty of Radio physics and electronics. My choice was not accidental. Since childhood I have had great interest in radio gadgets. My aim is to obtain MA and PhD degrees. I’m proud to study in a university where the main plan is to improve the quality of the education and make it interactive. Along with my studies I’m actively involved in the activities of Student Council and I have my little contribution in student life improvement and interest protection.
In 2014, I was elected as the best volunteer of the year at the award arranged by "Zartonk-89" NGO. Furthermore, I have many certificates received as a result of participating in seminars and trainings, such as "Internet tools", "Trafficking and migration", "Human rights and freedom", "Anticorruption world." I actively share and place any material connected to this organization in my "PTPI's family" group, as well as on different websites and social platforms.
I think that my activeness supports development and extension of this organization in the world, as well as engagement of people into cultural, humanity, educational programs. This year I took an active participation in "Global Youth Murals" drawing contest: we had arranged the drawing contest at my suggestion and won it (theme - human right). My other significant role in my Chapter is connected to new cooperation, active participation in and support the process of implementation of new programs.
I am planning to create a platform, on which representatives of different Chapters will have the opportunity to communicate freely and share their experience and skills. I regularly make creative pictures, videos connected to PTPI, thus promoting in informal way increase of interests of people. I love to read everything related to physics, listen to POP music and love the unique Armenian cuisine. I like to walk, be with my friends and just admire my nice town in my free time."

Rate this posting:
{[['', '']]}
{["Useless", "Boring", "Need more details", "Perfect"]}

Wednesday, April 1, 2015

Հիշեցում «150 հայ երեխաների կրթության տրամադրում» և «Նոր տեխնոլոգիաներն աշակերտների համար» ծրագրերն իրականացնողներին

Երիտասարդ լրագրողների առցանց կենտրոնի սիրելի անդամներ, արդեն ավարտեցինք ծրագիրերը և պատրաստվում ենք  ամփոփիչ մրցույթին:
Հիշեցնենք, որ մրցույթի մասնակիցները պետք է պատրաստեն և ներկայացնեն  slide show (power point կամ նմանատիպ այլ ծրագրով): Դրանով պետք է ցույց տալ ծրագրի առաջին և երկրորդ փուլերի ժամանակ կատարած աշխատանքները՝ առանձին ներկայացնելով ամեն օրվա կատարածը (նկարներով և ընթացքը համառոտ ներկայացնող նկարագրությամբ, ինչպես նաև կարող եք ներառել երեխաների կատարած աշխատանքներից):
Մասնակիցները պետք է մինչև ապրիլի 
14-ը ուղարկեն իրենց պատրաստած սլայդ շոուները:
Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ապրիլի 18-ին  ժամը 10:30-ին Նոյյան Տապան լրատվական կենտրոնում տեղի կունենա «150 հայ երեխաների կրթության տրամադրում» և «Նոր տեխնոլոգիաներն աշակերտների համար» ծրագրերի ամփոփում և այդ ծրագրերի շրջանակներում  սլայդ շոուների ցուցադրություն: Ինչպես նաև մրցութային կարգով կընտրվի ծրագիրն ամենալավն իրականացրած համայնքը:

 Մանրամասները և լրացուցիչ տեղեկություններ հետագայում կտեղադրվեն բլոգում: Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել կամ կապվել սոցիալական կայքերի միջոցով:
098 48 89 50-Սիլվա Վարդանյան
077 27 31 36-Աստղիկ Առաքելյան

Սիրով՝ Երիտասարդ լրագրողների առցանց կենտրոն և Զարթոնք-89 ԲՀԿ:

Rate this posting:
{[['', '']]}
{["Useless", "Boring", "Need more details", "Perfect"]}

Friday, March 20, 2015

«150 հայ երեխաների կրթության տրամադրում» և «Նոր տեխնոլոգիաներն աշակերտների համար» ծրագրերի ամփոփում

Սիրելի երիտասարդ լրագրողների առցանց կենտրոնի անդամներ, մասնավորապես՝ «150 հայ երեխաների կրթության տրամադրում» ծրագիրը իրականացնողներ, շուտով ավարտում ենք ծրագիրը և նախատեսում ենք մրցույթի միջոցով  ընտրել ծրագիրն ամենալավն իրականացրած համայնքներին: Մրցույթի մասնակիցները պետք է պատրաստեն և ներկայացնեն  slide show (power point կամ նմանատիպ այլ ծրագրով): Դրանով պետք է ցույց տալ ծրագրի առաջին և երկրորդ փուլերի ժամանակ կատարած աշխատանքները՝ առանձին ներկայացնելով ամեն օրվա կատարածը (նկարներով և ընթացքը համառոտ ներկայացնող նկարագրությամբ, ինչպես նաև կարող եք ներառել երեխաների կատարած աշխատանքներից):
Ապրիլի կեսերին տեղի կունենա հանդիպում, որի ժամանակ կներկայացվեն մասնակիցների պատրաստած աշխատանքները, և հենց տեղում Երիտասարդ լրագրողների առցանց կենտրոնի և Զարթոնք-89 ԲՀԿ-ի կողմից կազմված ժյուրին կընտրի հաղթող մասնակցին:

Rate this posting:
{[['', '']]}
{["Useless", "Boring", "Need more details", "Perfect"]}

Tuesday, August 26, 2014

                   Ես գիտեմ
    Շատերը կարծում են՝ շատ բան գիտեն,բայց դա միայն երեւակայության արդյունք է:Նրանք իրականում միայն գիտեն իրենց կարծածի փոքրագույն մասնիկը:
   Ես ի՞նչ գիտեմ...
   Գիտեմ,որ հայ եմ,եւ որ իմ հայրենիքը Հայաստանն է:Գիտեմ,որ մեր հինավուրց երկրում՝ Արարատի սպիտակափառ գագաթին է հանգրվանել Նոյի տապանը:Գիտեմ,որ հպարտանում եմ իմ հայրենիքով եւ նրանով,որ ունեցել եմ հայրենասեր բազում նախնիներ,որոնք անզիջում եւ քաջակորով պայքար են մղել դարեր շարունակ:
   Գիտեմ,որ արդարությունը վերջիվերջո վերականգնվելու է այս անիրավ աշխարհում:Արդարություն,որը հասարակության կողմը պաշտպանելու միջոցն է հանդիսանում:
   Հին հույն փիլիսոփա Մեծն Սոկրատեսն ասել էԵս գիտեմ,որ ոչինչ չգիտեմ»:Ելնելով բանականության համընդհանուր սկզբունքներից՝ Սոկրատեսը գտնում էր,որ առաքինությունը գիտելիքն է,հետեւաբար,մարդու բարոյական պարտքը իմացությունն է եւ գիտելիքի համաձայն գործելը:Միայն այս խոսքերը բնորոշում են այդ փիլիսոփայի համեստության եւ խելամտության ահռելիությունը:

   Ես ինքս գիտեմ,որ շատ բարձրունքների եմ հասնելու կյանքում:Գիտեմ,որ պայքարելու եմ հանուն իմ երազանքների եւ նպատակների իրագործման համար:Գիտեմ նաեւ,որ դեռ շա՜տ-շա՜տ բաներ կան,որ ես չգիտեմ,բայց ապագայում անպայման կփորձեմ իմանալ:

Վալտեր Բերբերյան
Երիտասարդ լրագրողների առցանց կենտրոն

Rate this posting:
{[['', '']]}
{["Useless", "Boring", "Need more details", "Perfect"]}

Wednesday, January 8, 2014

Film presentation by People to People International Armenia and Zartonk-89 NGO


 From July 27 to 04 August, 2013 in Werftpfuhl, Germany the members of PTPI Yerevan Armenia Chapter participated in “Film for Inclusion-Film as Universal Language” program organized by PTPI European office.

Rate this posting:
{[['', '']]}
{["Useless", "Boring", "Need more details", "Perfect"]}

Friday, November 1, 2013

«Լուրի բանաձևը»: Թրեյնինգ ապագա լրագրողների համար


«Զարթոնք-89» հասարակական կազմակերպությունը, «Երիտասարդ լրագրողների առցանց կենտրոնը» ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարության «ՈՒսուցանում ուսուցանողների համար» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում են մեկօրյա թրեյնինգի մասնակցության մրցույթ վերոնշյալ կազմակերպության և առցանց կենտրոնի անդամների համար:


Դասընթցը կառուցված է ոչ-ֆորմալ կրթության մեթոդաբանության  համապատասխան: Թրեյնինգի մասնակիցների համար ապահովվելու են իրենց հասակակիցների, մասնագետների հետ շփման հնարավորություն, նոր ծանոթություններ ու տրամադրող միջավայր սովորելու համար: Ծրագիրը միտված է Հայաստանում լրագրության ոլորտի զարգացմանը: Դասընթացն իրականացվում է առաջին անգամ: Ծրագրին կարող են մասնակցել վերոնշյալ կազմակերպության և Առցանց կենտրոնի այն անդամներն ու հետաքրքրված մասնակիցները, որոնք մինչև սույն թվականի նոյեմբերի 13-ը, ժամը 12:00-ն նշված էլ. փոստի հասցեին կուղարկեն կցված հայտաթերթիկն և, իհարկե, ցանկություն ու խիզախություն կունենան նոր բան սովորելու, նոր ոլորտի մեջ իրենց ստեղծագործ ներուժի հնարավորություները ներդնելու և զարգացնելու: Թրեյնինգը տեղի կունենա Երևանում, նոյեմբերի 17-ինՆոյյան Տապան լրատվական կենտրոնի դահլիճում (հասցեն` Իսահակյան 28, 3-րդ հարկ), սկիզբը ժամը 10:00: 
 Մանրամսն տեղեկությունների համար կարող եք կարդալ մասնակցության հայտահրավերն ու ցանկության դեպքում լրացնել մասնակցության հայտը այստեղ  :  Հայտը լրացնելու համար անհրաժեշտ է ներբեռնել  Word տարբերակը և լրացնել: Եթե հետաքրքրվում եք լրագրությամբ, ունեք ցանկություն ձեր հմտությունները խորացնելու ու զարգացնելու հոտառությունը դիմե'ք, սիրով սպասում ենք բոլորիդ :)


Rate this posting:
{[['', '']]}
{["Useless", "Boring", "Need more details", "Perfect"]}